Socialrätt och verktyg för dig som arbetar med sociala frågor

Socialrätt är vårt största rättsområde och vi förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi tillgodoser hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, vid en myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Vi har stor expertis inom området och kan erbjuda de verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. 

Socialrätten täcker in socialtjänstens alla ansvarsområden – frågor som gäller barn och unga, brottsoffer, ekonomiskt bistånd, familjerätt, funktionshinder, färdtjänst, integration och asylsökande, missbruk, skuldsanering samt äldreomsorg. Dessutom ingår allmän förvaltningsrätt, som till exempel frågor om handläggning och sekretess. Till socialrätten brukar man också räkna bidrag inom ramen för socialförsäkringen, som assistansersättning, vårdbidrag och bilstöd.

För att se våra webbtjänster väljer du antingen området socialtjänst eller socialförsäkring nedan. Där hittar du en överblick för alla tjänster som berör försäkringsfrågor, socialtjänstlagen och övrig socialrätt. 

Låt utbildningen komma till er!

Låt utbildningen komma till er!

Upptäck våra kundanpassade utbildningar med rutinerade jurister och uppskattade föreläsare.

Läs mer
Rådgivning och stöd

Rådgivning och stöd

Vi erbjuder allt från enkel rådgivning online till mer omfattande konsultuppdrag som anpassas specifikt efter era önskemål.

Läs mer
Juridiska uppdateringskurser på webben

Juridiska uppdateringskurser på webben

Nu kan alla ta del av aktuell information på sina egna villkor! 

Läs mer
Smartphones i verksamheten

Smartphones i verksamheten

Under denna fördjupningskurs går socialrättsjurist Emmelie Pettersén Uggla igenom vad som händer när både handläggare och brukare plötsligt har en smartphone i fickan. 

Läs mer
Dokumentation och handläggning

Dokumentation och handläggning

Vår egen juridiska rådgivare går igenom de nya reglerna kring dokumentation och handläggning i denna fördjupningskurs på webben.

Läs mer
Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Det här är en kurs för dig som arbetar inom socialtjänsten och vill få kunskaper om myndigheters hantering av allmänna handlingar.  

Läs mer

Prenumerera på vårt fokusbrev Social

Nyheter

  • Regeringen vill förtydliga möjligheterna med mellanboendeformer för äldre

    Regeringen vill förtydliga kommunernas möjlighet att erbjuda mellanboendeformer för äldre. Inom ramen för särskilda boendeformer för äldre kan fler äldre få möjlighet att bo på ett sätt som motsvarar deras önskemål.

  • Lagändringar på socialområdet från 1 januari 2018

    Den 1 januari trädde ett antal lagändringar i kraft som påverkar socialområdet. Här kan du i korthet läsa vad respektive lagändring innebär. 

  • Lagkommentarer till lagen om framtidsfullmakter

    Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017 och är tänkt att förstärka möjligheterna för enskilda att bestämma hur deras angelägenheter ska skötas i framtiden. Lagkommentarer till lagen om framtidsfullmakter finns nu att ta de del av i JP Socialnet eller att köpa separat.