Skoljuridik och verktyg för dig som arbetar inom skolans värld

Vi har arbetat med skoljuridik sedan 1999. Vi förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver inom förskola, grundskola, gymnasium, grundsärskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och fritidshem.

Vi tillgodoser hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Vi har stor expertis inom skoljuridikens område och kan erbjuda de verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. 

Vi täcker in alla områden inom skoljuridik. Vi kan ge stöd och hjälp i frågor om exempelvis skolans arbetsmiljö, skollagen, elevhälsa, skolskjuts, kränkande behandling och diskriminering, offentlighet och sekretess, betyg oh bedömning, godkännande av huvudman och rätt till bidrag, stöd och särskilt stöd, disciplinära åtgärder och mycket mer.

För att se våra webbtjänster väljer du området skola. Där hittar du en överblick för alla tjänster som berör skoljuridik. 

Låt utbildningen komma till er!

Låt utbildningen komma till er!

Upptäck våra kundanpassade utbildningar med rutinerade jurister och uppskattade föreläsare.

Läs mer
Rådgivning och stöd

Rådgivning och stöd

Vi erbjuder allt från enkel rådgivning online till mer omfattande konsultuppdrag som anpassas specifikt efter era önskemål.

Läs mer
Juridiska uppdateringskurser på webben

Juridiska uppdateringskurser på webben

Nu kan alla ta del av aktuell information på sina egna villkor! 

Läs mer

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Nyheter

  • Nya lagar på skolområdet från och med 1 januari 2018

    Den 1 januari trädde ändringar i skollagen i kraft, nämligen de om nationella prov, obligatorisk förskoleklass och politisk information i skolan. Här kan du i korthet läsa vad respektive lagändring innebär.

  • Stort behov av fler lärare

    Enligt statistik från Skolverket behöver svenska skolor och förskolor rekrytera 77 000 heltidstjänster under de kommande fem åren. De största rekryteringsbehoven finns i grundskolan och förskolan.

  • Kommuner förbättrar sin säkerhet vid skolskjuts

    Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) har följt upp en enkätundersökning från 2009 och konstaterar att det har blivit lite säkrare för barn som åker skolskjuts.