Tjänsten som ger dig en komplett bevakning av alla domar från samtliga instanser.

JP Rättsfallsnet ger dig tillgång till alla domar från samtliga instanser i de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. Tjänsten är Sveriges mest omfattande samling av domar och innehåller idag över en och en halv miljon domar.  

För dig som arbetar inom rättsväsendet utgör tjänsten ett värdefullt arbetsverktyg. Domarna finns i fulltext i pdf-format och varje ord i dokumenten är sökbart. Med Googles sökmotor får du helt nya möjligheter att hitta just det du söker och smarta filtreringsfunktioner hjälper dig att sålla bland materialet.

JP Rättsfallsnet öppnar upp helt nya möjligheter att hitta information. Tjänsten är dessutom ett utmärkt verktyg för att få fram statistik och nyheter som belyser eventuella trender eller skillnader i dagens rättssamhälle.

JP Rättsfallsnet bevakar alla nya avgöranden från samtliga förvaltningsdomstolar och allmänna domstolar. Databasen innehåller dessutom äldre domar och beslut från Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna, Högsta förvaltningsdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, förvaltningsrätterna, Mark- och miljööverdomstolen, mark – och miljödomstolarna, Migrationsöverdomstolen och migrationsdomstolarna.

Tjänsten säljs enbart till dig som använder den som ett processverktyg och för statistik, uppföljning och analys. Våra kunder är främst jurister inom domstolsväsendet, på myndigheter och advokatbyråer.

Så tycker våra kunder

Daniel Svartek
"Det går snabbt och enkelt att hitta relevanta rättsfall"

Daniel Svartek, Stadsjurist - Stadskontoret i Malmö

Sofia Lindin
"Vi uppskattar att JP Infonet är uppdaterade och har den senaste informationen och rättsfallen anpassat för vår bransch."

Sofia Lindin, Avdelningschef Juridik - Vivida Assistans AB