Tjänsten för dig som vill ha juridiskt grundmaterial lättillgängligt på ett och samma ställe.

I tjänsten finns samtliga i Sverige gällande lagar och förordningar, alla nya och en stor mängd äldre förarbeten i form av SOU, Ds, lagrådsremisser, propositioner, skrivelser och utskottsbetänkanden. Alla lagar och förordningar uppdateras dagligen och tjänsten innehåller även grund-SFS:er.

Här hittar du avgöranden från bland andra Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, Migrationsöverdomstolen, Mark- och miljööverdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen och Arbetsdomstolen, i förekommande fall med Domstolsverkets referat.

Tjänsten har även avgöranden från Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och föreskrifter från över sextio myndigheter.

I JP Juridiknet hittar du enkelt det du letar efter med hjälp av vår kraftfulla sökmotor. Tjänstens nyhetsbrev håller dig ständigt uppdaterad. Du kan dessutom spara allt material och skapa dina egna utredningar direkt i tjänsten.