Förvaltningsrätt och verktyg för dig som arbetar med offentlig förvaltning

Förvaltningsrätt är ett rättsområde inom offentlig rätt som täcker in myndigheternas skötsel och förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och enskilda medborgare.

Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd inom bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Vi förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver inom offentlig sektor.

Vi har stor expertis inom förvaltningsrättens område och kan erbjuda de verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Under 2018 kommer en ny förvaltningslag och en ny kommunallag som vi kan hjälpa er att vägleda er i.

För att se våra webbtjänster väljer du området förvaltningsrätt. Där hittar du en överblick för alla tjänster som berör förvaltningsrätt. 

Kommunala jävsregler

Kommunala jävsregler

Under denna fördjupningskurs går kammarrättsfiskal och förbundsjurist Christer Hjert igenom de kommunala jävsreglerna.

Läs mer
Låt utbildningen komma till er!

Låt utbildningen komma till er!

Upptäck våra kundanpassade utbildningar med rutinerade jurister och uppskattade föreläsare.

Läs mer
Laglistor för ditt behov

Laglistor för ditt behov

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden du har behov av att bevaka, exempelvis inom miljö, arbetsmiljö eller dataskydd. 

Läs mer

Nyheter