Miljörätt och verktyg för dig som arbetar med miljöfrågor

För dig som arbetar med miljörätt på till exempel en myndighet, en länsstyrelse, i kommunen eller på ett privat företag är våra juridiska tjänster ett värdefullt verktyg. Oavsett om du har behov av juridiskt grundmaterial, fördjupande analyser, kommentarer till exempelvis miljöbalken eller nyhetsbevakning har vi produkterna som passar för dig.

Laglistor för ditt behov

Laglistor för ditt behov

Upptäck våra effektiva och användarvänliga laglistor som täcker de rättsområden du har behov av att bevaka, exempelvis inom miljö, arbetsmiljö eller dataskydd. 

Läs mer
Rådgivning och stöd

Rådgivning och stöd

Vi erbjuder allt från enkel rådgivning online till mer omfattande konsultuppdrag som anpassas specifikt efter era önskemål.

Läs mer
Juridiska uppdateringskurser på webben

Juridiska uppdateringskurser på webben

Nu kan alla ta del av aktuell information på sina egna villkor! 

Läs mer

Prenumerera på vårt fokusbrev Mark och miljö

Nyheter

  • Senaste halvårets praxis på miljöområdet

    Under det senaste halvåret har det kommit många intressanta miljödomar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) och Svea hovrätt. Här kan du ta del av en sammanfattning av några av dem.

  • Nya lagar inom miljöområdet från 1 januari 2018

    Vad hände på miljöområdet vid årsskiftet? Nedan finner du ett kort och sammanfattat svar på den frågan. Bland annat kom det ett nytt sjätte kapitel i miljöbalken och vi fick också en ny klimatlag. 

  • Biprodukter från palmolja kan komma att omklassificeras

    För att biodrivmedel ska klassas som hållbara måste de uppfylla vissa kriterier. De finns i hållbarhetslagen (2010:598), som kommer från förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterierna är av två typer; minsta växthusgasminskning och markkriterier.