Juridisk information och beslutsstöd inom IT-rätt och dataskydd

IT-rätt är ett juridiskt begrepp som inkluderar allt avseende informationsteknik (IT) och spänner över flera olika rättsområden som exempelvis avtalsrätt, köprätt, upphovsrätt och förvaltningsrätt. IT-rätt som begrepp är ännu inte definierat i lagstiftningen eller i rättstillämpningen, men rör allt från användning av datorer och internet vid hantering av information, till telekommunikation och olika slags medieformer. 

IT-rätt innefattar även frågor gällande informationssäkerhet, behandling av personuppgifter, företagshemligheter, offentlighet och sekretess med mera. IT-rättsliga ärenden kan exempelvis avse frågor om licenser, outsourcing, domännamn och onlinetjänster.  

Som stöd i ditt arbete med IT- och dataskyddsfrågor erbjuder vi webbtjänster med juridisk information, lagbevakning, regelbundna uppdateringar, fri frågeservice för frågor om GDPR samt blanketter och checklistor. Vi strävar efter att vara en samarbetspartner i alla led och ger därför vägledning även via kundanpassade grundutbildningar, fördjupningskurser och rådgivning.    

JP Webbkurs – GDPR i praktiken

JP Webbkurs – GDPR i praktiken

Med vår webbkurs GDPR i praktiken rätar vi ut eventuella frågetecken och lär dig med hjälp av verklighetsbaserade case hur du tillämpar de aktuella reglerna.

Läs mer om webbkursen
Rådgivning och stöd inom dataskydd

Rådgivning och stöd inom dataskydd

Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra jurister har lång erfarenhet av dataskyddsfrågor och hjälper gärna till!

Läs mer
Webbkurs i GDPR

Webbkurs i GDPR

Få grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen, vilka anpassningar som behövs göras med anledning av de nya reglerna och hur svensk nationell rätt kommer förhålla sig till dessa.

Läs mer om webbkursen
Anpassad utbildning efter er verksamhet

Anpassad utbildning efter er verksamhet

Behöver hela din arbetsgrupp kompetensutveckling inom IT-rätten? Då kan en kundanpassad utbildning vara ett perfekt alternativ!

Läs mer om våra kundanpassade utbildningar

Prenumerera på vårt fokusbrev dataskydd

Nyheter

Utbildningar