Familjerätt - ditt juridiskt stöd | JP Infonet

Familjerätt och verktyg för rättsområdet

Familjerätten är ett brett rättsområde som de flesta stöter på någon gång i livet – till exempel om man gifter sig med någon, får barn eller ska ärva tillgångar från någon som har dött. 

Frågor om äktenskap, samboende, bodelning, arv och testamente räknas alltså till området familjerätt. Mycket rör även barns förhållande till sina föräldrar – såsom vårdnad, boende och rätt till umgänge. Folkbokföring, namnrätt och förmyndarskap (god man eller förvaltare) hör också hit. 

Viktiga lagar på området är äktenskapsbalken, föräldrabalken, ärvdabalken, sambolagen, namnlagen och socialtjänstlagen.

JP Infonets tjänster som ­JP Familjenet och JP Kommentarer Föräldrabalken innehåller heltäckande stöd för dig som arbetar med familjerättsliga frågor. Relevanta rättskällor och vägledande dokument hjälper dig att fatta rätt beslut. Vår löpande bevakning av nya rättsfall, beslut och lagändringar gör att du alltid är uppdaterad på det senaste. Vi bevakar även vad som händer hos relevanta myndigheter, organisationer och i media.

Skräddarsy din egen webbtjänst

Skräddarsy din egen webbtjänst

Har du en idé som du vill förverkliga? Vi skapar en helt egen webbtjänst efter dina önskemål. Ständigt uppdaterad, ständigt tillgänglig. 

Läs mer
Låt utbildningen komma till er!

Låt utbildningen komma till er!

Upptäck våra kundanpassade utbildningar med rutinerade jurister och uppskattade föreläsare.

Läs mer
Rådgivning inom sociala frågor

Rådgivning inom sociala frågor

Känner du svårigheter med frågor inom ekonomiskt bistånd, LVU eller LSS? Låt våra jurister hjälpa till!

Läs mer

Nyheter