Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.

Med JP Arbetsmiljönet får du en komplett bevakning av vad som händer hos relevanta myndigheter, organisationer och i nyhetsmedia. Vi bevakar alla domar om arbetsmiljöbrott från de allmänna domstolarna. Från förvaltningsdomstolarna hämtar vi in alla domar om förlägganden, förbud och utdömande av viten. I tjänsten finns även relevanta avgöranden från exempelvis Arbetsdomstolen och EU-domstolen inom. Samtliga avgöranden från de högre instanserna refereras av våra jurister. Här hittar du även författningar och förarbeten av intresse för områdena arbetsmiljö  och arbetsliv samt relevanta myndighetsföreskrifter och vägledande dokument.

Våra egna jurister och experter vägleder dig genom rättsområdet och arbetsmiljölagen. Med hjälp av referat och djupgående analyser får du stöd i handläggning och beslutsfattande och med nyhetsbrevet håller du dig alltid uppdaterad.

Du hittar det du söker med hjälp av tjänstens mycket kraftfulla sökfunktion med Googles sökmotor. Du kan skapa dina egna utredningar direkt i tjänsten.

För dig som också behöver förhålla sig till LAS, lagen om anställningsskydd, finns fler aktuella tjänster. Läs mer om dem här.