Den här kursen är framtagen för dig som vill få grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen, vilka ändringar och anpassningar som behöver göras med anledning av de nya reglerna och hur svensk nationell rätt kommer förhålla sig till dessa. Kursen är indelad i tolv olika avsnitt och passar bra som utbildningsmaterial för hela organisationen. E-learning på dina villkor!

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning - GDPR gälla. Reglerna är anpassade till den allt mer digitaliserade behandlingen av personuppgifter. Syftet med den nya dataskyddsförordningen är att enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder. I denna webbkurs får du kunskaper om det nya regelverket och information om vad organisationen måste göra innan den nya dataskyddsförordningen träder i kraft.

Dataskyddsförordningen - GDPR
- kursinnehåll:

 • Nuvarande reglering och begrepp
 • Grundläggande principer
 • Laglig grund för behandling
 • Den registrerades rättigheter
 • Överföring till tredje land
 • Personuppgiftsbiträdesavtal
 • Privacy by design och privacy by default
 • Registerhantering, konsekvensbedömning och förhandssamråd
 • Tillsynsmyndighet och sanktionsavgiften
 • Kompletterande nationella bestämmelser och pågående utredningar
 • Vad måste göras innan 25 maj 2018?

Examination och kursintyg

Kursen avslutas med en examination. Här svarar du på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut. 

Föreläsare 

Hanna Kjellman
Redaktör, jurist

Hanna Kjellman är jurist specialiserad på IT-rätt med särskild kompetens inom dataskydd, sociala medier och GDPR. Hanna arbetar på JP Infonet med företagets anpassning till förordningen samt håller i skräddarsydda utbildningar på området. Hon är också produktansvarig för webbtjänsten JP ITnet och besvarar frågorna i vår GDPR-frågeservice samt skriver ämneskort och checklistor på ämnen som rör förordningen. Läs mer om Hanna här 

E-learning på dina villkor

Kursens omfattning
Kursen består av filmavsnitt, länkar och det rättsliga material som tas upp i kursen.

Kontakta oss
Vill du veta mer om kursen eller är ni en större grupp som vill anmäla er? Maila oss på webbkurser@jpinfonet.se. Ange i mailet vilken webbkurs du är intresserad av.