Kurs - Ny kommunallag - med fokus på vad kommuner och landsting får göra

Kommuner och landsting är centrala delar av det svenska samhällssystemet. I princip alla som bor i Sverige använder sig någon gång varje vecka av en tjänst som utförs – direkt eller indirekt – av en kommun eller ett landsting. Den som inte går i skola, besöker det kommunala badhuset, träffar en läkare på landstingets sjukhus kanske åker med kollektivtrafiken till jobbet. En annan kanske tar en dusch med det kommunala vattnet innan hen cyklar på den kommunala cykelvägen för att se en fotbollsmatch på den lokala stadion som ägs av kommunen eller för att gå och se en operaföreställning på landstingets operahus.

Det regelverk som avgör vilka tjänster som en kommun eller landsting får utföra, hur det politiska bestämmandet sker, vilket ansvar och vilka uppgifter de förtroendevalda har, vilken rätt till inflytande vi som kommunmedlemmar har i kommuner och landsting, hur de kommunala medlen ska förvaltas, osv. är kommunallagen. Den praktiska betydelse som kommunallagen har i alla våras dagliga liv kan knappast överskattas.

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag som innehåller en rad förändringar.

Utbildningen innehåller en gedigen och praktiskt orienterad genomgång av de viktigaste och mest väsentliga delarna av kommunallagen. Även de nyheter som den nya kommunallagen innebär kommer att kommenteras. Ett särskilt fokus kommer att läggas på s.k. kommunalrättsliga principerna som avgränsar vad kommuner och landsting får respektive inte får göra (den kommunala kompetensen).

Kursen vänder sig till förtroendevalda, tjänstemän, handläggare, nämndsekreterare, jurister, ekonomer, m.fl. i kommuner och landsting samt till advokater, revisorer och andra som i sin yrkesroll kommer i kontakt med kommuner och landsting.

Föreläsare

Patrik Kastberg

Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar föraktiebolags- och kommunalrätt.

Programpunkter för utbildningen

  • Hur måste och hur får en kommun organiseras?
  • Hur granskas och kontrolleras kommuner?
  • Vilket ansvar har förtroendevalda när de utövar sina uppdrag?
  • Vilken roll har anställda i kommuner och landsting?
  • Vad får en kommun göra och vad får den inte göra (den kommunala kompetensen)?
  • Hur ska kommunernas ekonomi och medel förvaltas?
  • Vilka möjligheter finns det att överklaga beslut som en kommun tar?
  • Vilka former för kommunal samverkan finns?

Dessa och många fler frågor kommer att besvaras och belysas under kursen som syftar till att ge praktisk och tillämpbar kunskap om den nya kommunallagen.

Kontakt

Har du frågor om kursen Ny kommunallag - med fokus på vad kommuner och landsting får göra eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000