Kurs - Ny kommunallag 2018 - nyheter och väsentligheter

Kursen innehåller en gedigen och praktiskt orienterad genomgång av de viktigaste och mest väsentliga delarna av den nya kommunallagen och riktar sig till dig som arbetar inom en kommun eller i din yrkesroll kommer i kontakt med kommuner.

Kommuner och landsting är centrala delar av det svenska samhällssystemet. Alla som bor i Sverige använder sig någon gång av en tjänst som utförs – direkt eller indirekt – av en kommun eller ett landsting. Det kan gälla allt från ansvaret för skolor, sjukvård, vatten och avlopp till frågor om kommunala cykelvägen, idrottsanläggningar och kulturfrågor m.m.

Det regelverk som avgör vilka tjänster som en kommun eller landsting får utföra, hur det politiska bestämmandet sker, vilket ansvar och vilka uppgifter de förtroendevalda har, vilken rätt till inflytande vi som kommunmedlemmar har i kommuner och landsting, hur de kommunala medlen ska förvaltas, osv. är kommunallagen.

Den praktiska betydelse som kommunallagen har i alla våras dagliga liv kan knappast överskattas. Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny kommunallag som innehåller en rad förändringar och kursens fokus är på dessa förändringar och deras koppling till övriga bestämmelser för kommunen.

Under utbildningen Ny Kommunallagen 2018- nyheter och väsentligheter kommer de nyheter som den nya kommunallagen innebär att gås igenom i sitt rätta sammanhang. Utbildningen kommer också att innehålla en gedigen och praktiskt orienterad genomgång av de viktigaste och mest väsentliga delarna av kommunallagen.

Kursen vänder sig till tjänstemän, handläggare, nämndsekreterare, jurister, ekonomer, förtroendevalda m.fl. i kommuner och landsting samt till advokater, revisorer och andra som i sin yrkesroll kommer i kontakt med kommuner och landsting.

Föreläsare

Patrik Kastberg

Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar föraktiebolags- och kommunalrätt.

  • Hur måste och hur får en kommun organiseras?
  • Hur granskas och kontrolleras kommuner?
  • Vilket ansvar har förtroendevalda när de utövar sina uppdrag?
  • Vilken roll har anställda i kommuner och landsting?
  • Vad får en kommun göra och vad får den inte göra (den kommunala kompetensen)?
  • Hur ska kommunernas ekonomi och medel förvaltas?
  • Vilka möjligheter finns det att överklaga beslut som en kommun tar?
  • Vad är ett kommunalt aktiebolag?
  • Vilka former för kommunal samverkan finns?

Dessa och många fler frågor kommer att besvaras och belysas under kursen som syftar till att ge praktisk och tillämpbar kunskap om den nya kommunallagen.

Kontakt

Har du frågor om kursen Ny kommunallag 2018- nyhet och väsentligheter eller undrar något kring vårt övriga kursutbud inom allmän förvaltningsrätt, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000