Kurs - Uppsägning och avskedande av personliga skäl

Uppsagning_och_avskedande_av_personliga_skal16x9.jpg

Situationer när en anställning avslutas på grund av personliga skäl är oftast juridiskt svårbedömda. För den arbetsgivare som felaktigt hanterar en uppsägning av personliga skäl eller ett avskedande kan det innebära en utdragen och kostsam rättsprocess.

För att på ett adekvat sätt kunna avgöra om de skäl som åberopas motivera en uppsägning eller ett avskedande är det viktigt att ständigt vara uppdaterad. I kursen kommer aktuell praxis därför löpande att beaktas.

Kursen Uppsägning och avskedande av personliga skäl fokuserar på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten.

Kursen vänder sig till dem som har grundläggande kunskaper inom, samt viss erfarenhet av, arbetsrätt och LAS, såsom arbetsrättsjurister, ombudsmän och personalansvariga inom privat och offentlig sektor med flera.

Det här är en av våra kurser inom arbetsrätt

Kursledare

Stefan Flemström

Advokat, Advance Advokatbyrå

Advokat Stefan Flemström är verksam vid Advance Advokatbyrå Stefan Flemström AB. Stefan har arbetat med arbetsrätt under mer än 30 år och är en mycket uppskattad föreläsare. Håller utbildning inom arbetsrätt för JP Utbildning.

PROGRAMPUNKTER FÖR UTBILDNINGEN

Inledning

 • Gränsdragning mellan personliga skäl eller arbetsbrist?
 • Omplaceringsskyldigheten
 • Tvåmånadersregeln
 • Anställningens art och längd samt arbetsplatsens storlek mm
 • Varningar och andra tillsägelser
 • Lojalitetsplikt och kritikrätt

Sjukdom 

 • Alkoholberoende och det medicinska sjukdomsbegreppet i relation till sakliggrundbegreppet
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och skyldighet att utreda möjligheter till omplacering vid uppsägningar med sjukdomsinslag
 • Arbetstagarens skyldighet att medverka vid rehabilitering

Brott inom och utom anställningen

 • Frånvaro för att avtjäna fängelsestraff
 • Särskilt om sexuella trakasserier

Misskötsamhet, underprestation, m.m.

 • "Tredje gången så smäller det", gäller det?
 • Misskötsamhetens art och vikt

När har arbetsgivaren gjort tillräckligt?

Skadeståndsfrågor

Våra kurser uppfyller advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning. Efter genomgången kurs erhåller samtliga deltagare ett intyg där antalet utbildningstimmar specificeras. 

KONTAKT

Har du frågor om kursen Uppsägning och avskedande av personliga skäl, kontakta oss på utbildning@jpinfonet.se eller 08-120 99 000