Jenny Kenneberg

Advokat

Jenny Kenneberg har bland annat arbetat med offentlig upphandling på Förvaltningsrätten i Stockholm. Skriver för JP Upphandlingsnet.