Arbetsmiljöverket har gett ut en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.  Föreskriften belyser arbetets förutsättningar både när det gäller det sociala samspelet på arbetsplatsen och vilka resurser och befogenheter som finns för att utföra arbetet. Arbetsgivaren bör arbeta aktivt för att främja hälsa och för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning.

För att underlätta arbetet med föreskriftens regler har vi sammanställt en guide. Guiden innehåller riktlinjer och råd för hur du som arbetsgivare bör tänka kring dessa frågor och hur man implementerar reglerna på arbetsplatsen.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Forskning visar att det finns ett starkt samband mellan ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och minskad förekomst av arbetsrelaterade besvär. Arbetsgivaren ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och hur ni kan arbeta praktiskt med frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Läs mer i guiden nedan. 

I informationstjänster JP Arbetsmiljönet hittar du mängder av analyser, guider och sammanställningar som hjälper dig i ditt arbete. Läs mer om tjänsten här.