Är ni skolhuvudman och har svårigheter med frågor inom skoljuridik som rör till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt oss hjälpa er att reda ut frågetecknen.

Längre och kortare konsultuppdrag

Vi utför både längre och kortare uppdrag åt skolhuvudmän och kan hjälpa er med allt från stöd vid verksamhetsöversyn till rättsutredningar, granskningar och upprättande av exempelvis likabehandlingsplan eller kvalitetsredovisning. Vi erbjuder rådgivning även via mail, telefon eller videokonferens.

Exempel på områden där vi kan hjälpa till:

  • Rättsutredningar
  • Upprättande av överklaganden av bidragsbeslut och tillståndsbeslut
  • Stöd vid verksamhetsöversyn - vi kan bland annat granska ert kvalitetsarbete, värdegrundsarbete eller arbetet med barn i behov av särskilt stöd
  • Skriva yttranden till Skolinspektionen
  • Utforma dokumentmallar
  • Granskning och upprättande av t.ex. likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.
  • Biträde vid rättsprocesser
  • Hjälp i ansökningsprocessen vid friskoleetableringar
  • Översyn av delegationsordningar

Kundanpassade utbildningar

Är ni flera som har behov av kompetensutveckling? Vi skräddarsyr kurser helt efter era önskemål både med våra egna jurister och externa föreläsare. Kurserna kan omfatta alltifrån enstaka halvdagar till löpande kurstillfällen under en längre tid, beroende på kundens behov och önskemål. Inom skoljuridiken erbjuder vi exempelvis kundanpassade utbildningar om skollagen - arbetet med särskilt stöd och kränkande behandling eller bedömning och betygsättning. Vi ordnar även kurser om handläggning och dokumentation, offentlighet och sekretess och personuppgiftslagen. Läs mer om våra kundanpassade utbildningar inom skoljuridiken här. 

Fråga juristen

Vi erbjuder även rådgivning online via tjänsten Fråga juristen. Här har du möjlighet att ställa frågor direkt via vårt frågeformulär. Ställ din fråga här

Ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral

För er som är medlemmar i SKL finns nu möjligheten att avropa juridiska tjänster från oss genom ett nationellt ramavtal. Läs mer om det här

Våra jurister

Våra skoljurister har djup ämneskunskap och mångårig erfarenhet från bl.a. Barn- och elevombudet, Skolverket, Skolinspektionen och Skolväsendets överklagandenämnd samt från departement och domstol. Vi hjälper dig gärna med juridisk rådgivning!

 

     
Simon Jernelöv
Juridisk rådgivare inom skoljuridik
+ 46 8 120 990 24
simon.jernelov@jpinfonet.se
  Janna Sundberg
Juridisk rådgivare inom skoljuridik
+ 46 8 120 990 35
janna.sundberg@jpinfonet.se
   

Maria Bjurholm Lindensved
Juridisk rådgivare inom
skoljuridik
+ 46 8 120 990 29
maria.bjurholmlindensved@jpinfonet.se