Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

Juridisk information, beslutsstöd och kompetens på det sätt du föredrar

Prova gratis

Juristpaketet – alternativet för din byrå


Juristpaketet är framtaget för dig som jobbar på jurist- och advokatbyrå och behöver en flexibel lösning som kan skräddarsys efter varje persons individuella behov.

Med våra tjänster får du tillgång till allt juridiskt grundmaterial du kan tänkas behöva och dessutom helt unikt material som exempelvis lagkommentarer och analyser av framstående experter, en komplett bevakning av rättsfall på underinstansnivå, äldre rättsfall och nischad omvärldsbevakning. 

Läs mer om juristpaketet
Juristpaketet – alternativet för din byrå

JP Laglista Miljö


Upptäck en enkel och användarvänlig lagbevakningstjänst inom miljöområdet med personlig vägledning av jurister.

I JP Laglista Miljö hittar du ett standardpaket med de lagar, förordningar, föreskrifter och EU-rättsliga dokument som är relevanta inom miljörätten. Här finns bestämmelser om avfall, energi, hälsoskydd, kemikalier och skydd mot olyckor.

Prova gratis
JP Laglista Miljö